Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 18.5.2021 kl 13:00

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer. Den finansieringsandel som delas ut från Erasmus+-programmet stöder ackrediterade aktörer att genomföra Erasmus+-planen. 

Ansökningstiden går ut 18.5.2021 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Cirka 4,5 miljoner euro delas ut till projekten.

Vi ordnar rådgivning för ackrediterade organisationer som ansöker om finansiering för mobilitet genom Erasmus+ för yrkesutbildning (KA121).