Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.

Under ansökningsomgången 2020 är projekten indelade i två typer (delområden):

  • Lot 1 - Sector Skills Alliances for design and delivery of VET
  • Lot 2 - Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills

Sista ansökningsdag är 26 februari 2020 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET)

Sammanlagt 30 miljoner euro fördelas i projektbidrag.