Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.11.2019 – 24.3.2020 kl 13:00

Strategiska partnerskapsprojekt stöder samarbetsprojekt som kan utveckla yrkesutbildningen på ett mångsidigt sätt. Samarbetsprojektet kan vara litet med bara några partner som fokuserar på utbyte av god praxis, eller det kan vara ett större projekt som utvecklar konkreta produkter, exempelvis gemensamma studiehelheter eller undervisningsmaterial.

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Sammanlagt cirka 2 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt inom yrkesutbildning.