Erasmus+ yrkesutbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-VET) avslutas den 3 november 2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 27.8.2021 – 3.11.2021 kl 13:00

Ansökningstid: 27.8.2021–3.11.2021 kl. 13:00

I Erasmus+-samarbetsprojekt för yrkesutbildning kan man förbättra verksamhetens kvalitet tillsammans med europeiska samarbetspartner. Samarbetsprojektens mål är att organisationerna ska utveckla och stärka sina partnernätverk samt utveckla sitt internationella samarbete och internationaliteten i sin verksamhet. Inom samarbetsprojekten kan organisationerna dela med sig av idéer samt utveckla nya rutiner och metoder. Både personalen och de studerande kan delta i genomförandet av projektet.

Samarbetsprojekten delas in i två olika projekttyper: partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships KA220-VET) och småskaliga partnerskapsprojekt (Small-scale Partnerships KA210-VET). 

Småskaliga partnerskapsprojekt (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer.   

För småskaliga partnerskapsprojekt (KA210) ordnas två ansökningsomgångar årligen. Den första ansökningstiden under 2021 avslutades den 21 maj 2021 och den andra ansökningstiden avslutas den 3 november 2021 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12 CET).

I den andra finansieringsansökan under 2021 finns ungefär 360 000 euro att dela ut till småskaliga partnerskapsprojekt.