Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna utvecklar och stärker sina partnernätverk samt ökar det internationella samarbetet och internationaliseringen av sina funktioner. I samarbetsprojekt kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder. Både personal och studerande kan delta i genomförandet av projekten.

Samarbetsprojekten indelas i två olika projekttyper: samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-VET) och småskaliga samarbetspartnerskap


(Small-scale Partnerships KA210-VET). 

Småskaliga samarbetspartnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer.   

För småskaliga samarbetspartnerskap (KA210) kommer det årligen att ordnas två ansökningsomgångar. Den första ansökningstiden för 2021 löper ut den 21 maj 2021 kl. 19.00 finsk tid (kl. 18.00 CET) och den andra ansökningstiden går ut den 3 november 2021 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

I den första finansieringsansökan 2021 delas 270 000 euro ut till småskaliga partnerskapsprojekt.