Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Ansökningstiden: 20.4.2021 – 7.9.2021 kl 18:00

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.