Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Erasmus+-mobilitetsprojekt för yrkesutbildning (KA102 och KA116) ökar yrkesläroinrättningarnas internationalisering. Studerande kan genom projekten utveckla sina personliga nyckelfärdigheter och sitt yrkeskunnande på arbetsplatser utomlands. Personalens mobilitet förstärker utländska partnerskap och för in nytt yrkeskunnande i undervisningen. Läroinrättningarnas egna behov definierar vilken typ av mobilitetsperioder projekten ansöker om.

Sista ansökningsdag är 5 februari 2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Sammanlagt cirka 7,8 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-mobilitetsprojekt inom yrkesutbildning.