Erasmus+ för yrkesutbildning och högre utbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser går ut 7.9.2021

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen
Ansökningstiden: 20.4.2021 – 7.9.2021 kl 18:00

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.