Ett Europa för medborgarna: Ansökan om bidrag för nätverk mellan kommuner slutar 3.3!

Medborgaraktivitet Medborgarnas Europa
Ansökningstiden: 1.1.2020 – 3.3.2020 kl 18:00

Ett Europa för medborgarna-programmets ansökningsomgång som slutar 3 mars 2020

Nätverk mellan kommuner (Networks of Towns)

- Ansökningstiderna slutar 3.3.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)

- Högsta bidrag 150 000 euro

Bidraget ansöks på ett elektroniskt formulär direkt av genomförandeorganet EACEA i Bryssel. Alla dokument som gäller ansökan finns på Funding & Tender Opportunities -webbplats.