Ett Europa för medborgarna: Årets första ansökningsomgång slutar 4.2!

Medborgaraktivitet Medborgarnas Europa
Ansökningstiden: 1.1.2020 – 4.2.2020 kl 18:00

Ett Europa för medborgarna: ansökningstiderna 2020

Ansökningstiderna för projektbidrag från EU-programmet Ett Europa för medborgarna under det sista verksamhetsåret är följande: 

Europeiskt ihågkommande (European Remembrance)

- Årets enda ansökningstid slutar 4.2.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)

- Högsta bidrag 100 000 euro

Vänortsverksamhet (Town Twinning)

- Ansökningstiderna slutar 4.2.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)

- Högsta bidrag 25 000 euro

Nätverk mellan kommuner (Networks of Towns)

- Ansökningstiderna slutar 3.3.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)

- Högsta bidrag 150 000 euro

Projekt för det civila samhället (Civil Society Projects)

- Årets enda ansökningstid slutar 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)

- Högsta bidrag 150 000 euro

Bidraget ansöks på ett elektroniskt formulär direkt av genomförandeorganet EACEA i Bryssel. Alla dokument som gäller ansökan finns på Funding & Tender Opportunities -webbplats.