Ett Europa för medborgarna: Programmets sista ansökningsomgång slutar 1.9!

Medborgaraktivitet Medborgarnas Europa
Ansökningstiden: 1.1.2020 – 1.9.2020 kl 18:00

Ett Europa för medborgarna-programmets ansökningsomgång som slutar 1 september

Under den sista ansökningsomgången under EU-programmet Ett Europa för medborgarnas sista verksamhetsår kan du ansöka följande projektbidrag: 

Vänortsverksamhet (Town Twinning)

  • Ansökningstiderna slutar 4.2.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)
  • Högsta bidrag 25 000 euro

Nätverk mellan kommuner (Networks of Towns)

  • Ansökningstiderna slutar 3.3.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)
  • Högsta bidrag 150 000 euro

Projekt för det civila samhället (Civil Society Projects)

  • Årets enda ansökningstid slutar 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)
  • Högsta bidrag 150 000 euro

Bidraget ansöks på ett elektroniskt formulär direkt av genomförandeorganet EACEA i Bryssel. Alla dokument som gäller ansökan finns på Funding & Tender Opportunities webbplats.