Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd avslutas den 22 september 2022

Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Ansökningstiden: 10.6.2021 – 22.9.2022 kl 18:00

Organisationer kan hos Europeiska kommissionen ansöka om ett kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd. Organisationer som beviljats kvalitetsmärket kan ge unga mellan 18 och 35 år möjlighet att delta i solidaritetverksamhet i anslutning till humanitärt bistånd.

Vad är volontärverksamhet inom humanitärt bistånd?

Den centrala uppgiften för volontärverksamheten inom humanitärt bistånd är att utveckla solidariteten mellan medlemsstaterna och med tredje länder som påverkas av katastrofer orsakade av människan eller naturkatastrofer.

Bistånd till medborgare och samhällen utanför unionen som behöver humanitärt bistånd som grundar sig på de grundläggande principerna om mänsklighet, opartiskhet, jämlikhet och oberoende, är ett viktigt bevis på solidaritet.

De åtgärder som genomförs inom ramen för den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd främjar i synnerhet tillhandahållandet av behovsbaserat humanitärt bistånd. Verksamheten syftar till att rädda människoliv, förebygga och lindra mänskligt lidande och bevara den mänskliga värdigheten och stärka kapaciteten och överlevnaden hos samhällen i utsatt ställning eller som drabbats av en katastrof.

Inom volontärprojekt inom humanitärt bistånd erbjuder organisationer som fått kvalitetsmärket unga i åldern 18–35 år möjlighet att delta i volontärverksamhet vars mål är att stödja humanitära hjälpinsatser. För att säkerställa deltagarnas säkerhet kan volontärverksamhet inom detta programblock endast bedrivas i länder

  • där det genomförs humanitära biståndsinsatser och -operationer och
  • där inga internationella eller andra väpnade konflikter pågår.

Organisationens roller

Kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd inbegriper 2 roller:

  • rollen som sändande organisation, det vill säga stödorganisation (Supporting)
  • rollen som mottagande organisation, det vill säga värdorganisation (Hosting).

Observera att detta kvalitetsmärke som beviljas av Europeiska kommissionen inte är detsamma som det kvalitetsmärke för volontärverksamhet som söks hos Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsförfaranden

Det finns två ansökningsförfaranden. De organisationer som har en gällande eller pågående certifiering för EU-frivilliga för humanitärt arbete (EU Aid Volunteers certification) enligt Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete (programperioden 2014–2020) och som fortsättningsvis vill delta i det nya programmet för Europeiska solidaritetskåren har möjlighet att ansöka om kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd enligt ett enklare förfarande (Light procedure).

Övriga organisationer söker enligt det så kallade Full procedure-förfarandet.

Ansökan är öppen under hela programperioden

Ansökan om kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd är fortlöpande under hela programperioden 2021–2027. Till följande behandlar kommissionen ansökningar som har inkommit senast den 22 september 2022 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET).

Organisationer som har fått ett godkänt kvalitetsmärke kan ansöka om understöd för volontärprojekt inom humanitärt bistånd vid en tidpunkt som kommissionen meddelar senare.

Mer information

Europeiska kommissionens genomförandeorgan ansvarar för ansökningsprocessen för kvalitetsmärket och de humanitära biståndsprojekt som kan sökas senare. En beskrivning av kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd finns på sidorna 56–59 i programguiden (Quality label for Humanitarian Aid Volunteering) och i kommissionens ansökningsmeddelande (länkar i slutet av denna sida). 

Europeiska kommissionen svarar på frågor om ansökan:

  • EACEA-SOLIDARITY-CORPS(at)ec.europa.eu