Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 11.2.2020

Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Ansökningstiden: 25.11.2019 – 11.2.2020 kl 13:00

Europeiska solidaritetskårens första ansökningsomgång 2020 slutar 11.2 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Det har reserverats totalt cirka 2,6 miljoner euro för hela 2020 för att stödja programmets verksamhet i Finland. Medlen för projektfinansiering fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

  • Volontärverksamhet: cirka 1,8 miljoner euro
  • Praktik och jobb: cirka 169 000 euro
  • Solidaritetsprojekt: cirka 152 000 euro.

Under den här första ansökningsomgången kan du ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • Volontärverksamhet (ESC11)
  • Praktik och jobb (ESC21)
  • Solidaritetsprojekt (ESC31).