EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt, ansökningstiden slutar 5.10.2021

Kreativa Europa
Ansökningstiden: 8.6.2021 – 5.10.2021 kl 18:00

EU-programmet Kreativa Europe stöder Creative Innovation Lab-projekten, som ökar samhällsnyttan samt samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn med hjälp av nya digitala möjligheter. Total budget för årets bidragsfördelning är 6,32 miljoner euro.

I projekten kan du i samarbete med den audiovisuella sektorn, kulturen och andra kreativa branscher skapa innovativa digitala lösningar (t.ex. verktyg, modeller och metoder) som är lätta att kopiera och som har marknadspotential.

För vem?

Stöd kan sökas gemensamt av en grupp organisationer inom kultur, kreativa branscher och den audiovisuella branschen samt t.ex. teknologiorganisationer. Minst 3 organisationer från minst 2 länder som deltar i programmet Kreativa Europa måste delta.
 

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 5.10.2021. Resultaterna publiceras i januari 2022.

Projekten kan pågå i högst 24 månader.
 

Vad finansieras?

Det finns ingen angiven summa att söka. EU finansierar högst 60 procent av projektets totala kostnader.

Syftet med projekten är att genom ökat samarbete mellan olika branscher stärka den europeiska kulturens och de kreativa sektorernas konkurrenskraft, öka informationsutbytet mellan dem och öka synligheten, tillgängligheten, mångfalden och publikbasen för europeiskt innehåll.

Projekten kan i synnerhet fokusera på

  • hantering och kommersiellt utnyttjande av nyttjanderättigheter, inklusive transparens och rättvis ersättning
  • insamling och analys av information, i synnerhet gällande prognosmodeller för innehållsproduktion och publikarbete
  • att skapa en miljövänligare värdekedja för kultur och kreativa branscher, inklusive projekt som relaterar till New European Bauhaus
  • innovativa utbildningsverktyg och -innehåll som utnyttjar kreativitet och kreativa branscher och strävar efter att bekämpa samhälleliga utmaningar såsom desinformation och falska nyheter.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CROSS-INNOVLAB [at] ec.europa.eu (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).