EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

Ansökningstiden: 8.6.2021 – 26.8.2021 kl 18:00

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30 nätverk.

För vem?

Finansiering kan sökas av ett europeiskt nätverk inom kultur eller kreativa branscher med medlemmar från flera länder som deltar i programmet Kreativa Europa. Den sökande organisationen måste ha grundats för minst två år sedan.

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 26.8.2021 klockan 18 finsk tid. Resultaten ska publiceras i oktober. Projekten kan pågå i högst 36 månader.

Vad finansieras?

Stödet kan täcka t.ex. nätverkets koordinering, nätverksarbete, utbildning och rådgivning, intressebevakning, datainsamling eller kommunikation. Aktiviteterna måste anknyta till stödets prioriteringar, som t.ex. publikarbete, social inklusion, internationella beredskapen, miljö och användning av ny teknologi.

EU-stödet är högst 825.000 euro ja 80% av de totala kostnaderna för verksamheten.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.