EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar, ansökningstiden slutar 29.9.2021

Ansökningstiden: 22.6.2021 – 29.9.2021 kl 18:00

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och internationaliseras.

Det kommer att beviljas totalt 33 miljoner euro till uppskattningsvis 15 nätverk. På tidigare Kreative Europa programmet beviljades stöd till cirka 12  plattformar. 

För vem?

Organisationer från minst 12 länder som ingår i programmet Kreativa Europa deltar (koordinator och minst 11 medlemmar).

Den sökande organisationen måste ha grundats för minst två år sedan.

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 29.9.2021 klockan 18 finsk tid. Resultaterna publiceras i januari-februari 2021.

Projekten kan pågå i högst 3 år.

Vad finansieras?

EU-stödet utgör högst 2,8 miljoner euro och högst 80 procent av de totala kostnaderna för forumets verksamhet

Stöd beviljas bl.a. för koordinering, styrning, främjande och utvärdering av forumets verksamhet. Kommunikation, främjande av den europeiska kulturens synlighet och publikarbete är en viktig del av plattformens verksamhet.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS [at] ec.europa.eu (EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS[at]ec[dot]europa[dot]eu)  (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).