EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 27.11.2019 kl 18:00

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer.

Det är den sista ansökningsrundan för europeiska samrabetsprojekt inom EU programperioden 2014-2020. Total budget för årets bidragsfördelning är 48,4 miljoner euro. Cirka 100 projekt ska finansieras.

För vem?

Organisationer inom kultur och kreativa branscher i programmets deltagarländer kan ansöka finansiering i samarbete med europeiska partners.

Partnerskapet behöver bestå av minst tre eller sex organisationer baserade i minst tre eller sex olika länder som deltar i Kreativa Europa.

Vad finansieras?

Du kan ansöka bidrag för två olika typer av projekt:

  • Små samarbetsprojekt omafattar minst 3 partner från 3 länder. EU-bidraget är högst 60 % och 200 000 €.
  • Stora samarbetsprojekt omfattar minst 6 partner från 6 länder. EU-bidraget är högst 50 % och 2 miljoner €.

Projektet kan starta tidigast den 1 september 2020 och senast den 15 december 2020. Projekten kan pågå i högst 4 år.

Projekten måste anknyta till minst ett och högst tre av samarbetsprojektens prioriteringar:

  • Gränsöverskridande mobilitet 
  • Publikarbete 
  • Kapacitetsuppbyggnad: digitalisering, nya affärsmodeller, nya färdigheter och sysselsättningsmöjligheter
  • Interkulturell dialog samt integrering av invandrare och flyktingar
  • Arvet efter temaåret (2018) för europeiskt kulturarv

Ansökningsprocessen

Alla dokument som gäller ansökan hittar du på genomförandeorganet EACEA:s webbplats (länken nedan).

Sista ansökningsdatum är den 27 november 2019 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 Bryssel tid).

Bedömning och beslut

Genomförandeorganet EACEA väljer ut de projekt som får bidrag med hjälp av en oberoende expertjury.

Du får råd för ansökan av Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen.