EU:s Kreativa Europa: projekt för att sprida skönlitteratur, ansökningstiden slutar 30.9.2021

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur.

Total budget för årets bidragsfördelning är 5 miljoner euro och cirka 40 projekt ska finansieras.

För vem?

Stöd kan sökas antingen ensam (ett förlag), eller  som ett konsortium bestående av minst två organisationer. Organisationer måste vara värksamma i länder som ingår i programmet Kreativa Europa.

Den koordinerande organisationen ska ha varit verksam minst 2 år innan ansökan lämnas in.

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 30.9.2021. Resultaten ska publiceras i januari.

Projekten kan pågå i högst 3 år.

Vad finansieras?

Projekten ska innehålla minst 5 verk som ska översättas. Finansieringens storlek beror på antalet verk som ska översättas. Finansieringen utgör alltid delfinansiering och kan täcka högst 60 procent av projektets totala kostnader.

År 2021 kan finansiering sökas för:

  • Små projekt: 5–10 verk som ska översattas, EU-bidraget högst 60 % och 100 000 euro
  • Medelstora projekt: högst 20 verk som ska översattas, EU-bidraget högst 60 % och 200 000 euro
  • Stora projekt: minst 21 verk som ska översättas, EU-bidraget högst 60 % och 300 000 eur

Man kan söka finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur och för främjande av försäljningen av översättningsrättigheter.

Projekt för spridning av skönlitteratur

  • stärker utbytet och spridningen av europeisk skönlitteratur. Särskilt uppmuntras översättningar från mindre använda språk till större språk (engelska, tyska, franska, spanska, italienska).
  • hjälper med att hitta nya publik för den europeiska skönlitteraturen, både inom och utanför EU.
  • stärker bokindustrins konkurrenskraft genom att uppmuntra till samarbete inom bokbranschens värdekedja.

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS [at] ec.europa.eu (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).