EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 5.5.2022

Kulturväsendet Kreativa Europa
Ansökningstiden: 1.2.2022 – 5.5.2022 kl 18:00

Obs! Ansökningstiden har förlängts till den 5 maj 2022.

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv.

Årets 2022  ansökningsrundan för samarbetsprojekt är nu öppen och slutar 5.5.2022 klockan 18 finsk tid (förlängd ansökningstid).

Årets 2022 budget är 68,6 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras

För vem?

Organisationer inom kultur och kreativa branscher i programmets deltagarländer kan ansöka finansiering i samarbete med europeiska partners. Också partners från andra brancher kan delta (t.ex. organisationer aktiva i utblidning eller teknologi).  Projektverksamheten måste dock alltid fokusera på de kulturella och kreativa sektorerna.

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre, fem eller tio olika länder som deltar i Kreativa Europa (delprogrammet Kultur).

Vad finansieras?

Du kan ansöka bidrag för tre olika typer av projekt:

  • Kategori 1, små samarbetsprojekt: Minst 3 organisationer från 3 länder delta, EU-stödet högst 80 % och 200 000 euro.
  • Kategori 2, medelstora samarbetsprojekt: Minst 5 organisationer från 5 länder deltar, EU-stödet högst 70 % och 1 milj. euro.
  • Kategori 3, stora samarbetsprojekt: Minst 10 organisationer från 10 länder deltar, EU-stödet högst 60 % och 2 milj. euro.

Cirka 20 procent av budgeten för samarbetsprojekt styrs till projekt som implementerar sektorspecikika prioriteringar inom kulturarv, musik, boksentorn, arkitektur, mode och design eller hållbar kulturturism.

Projekten kan pågå i högst 48 månader.

Projekten främjar programmets mål

Projekten måste anknyta till ett av följande mål:

  1. Att skapa innehåll: t.ex. internationella samproduktioner eller spridning av verk.
  2. Innovationer: att stärka beredskapen inom kulturbranschen och de kreativa branscherna i anslutning till branschens utmaningar, tillväxt och innovation.

Utöver dessa mål hänför sig projekten till ett eller högst två av programmets prioriteringar:

  • Publikarbete: ökat deltagande i kultur och ökad tillgång till kultur samt utveckling av publikarbete både fysiskt och digitalt.
  • Social inklusion: stärkt social resiliens, stärkt social inklusion för underrepresenterade grupper och ökad interkulturell dialog.
  • Miljö: Att främja det europeiska programmet för grön utveckling och målen för det nya europeiska Bauhaus genom att uppmuntra kulturella och kreativa sektorer att anta mer miljövänliga verksamhetsmodeller.
  • Ny teknologi: bättre utnyttjande av ny teknologi för att förbättra de kulturella och kreativa branschernas konkurrenskraft samt hjälpa dem att snabbare återhämta sig efter coronakrisen.
  • Stärkande av den internationella beredskapen: särskilt stärkande av den internationella handlingsberedskapen hos små organisationer inom kulturen och de kreativa branscherna.

Projekten inom kulturarv, musik, boksentorn, arkitektur, mode och design och hållbar kulturturism kan välja antingen ovannämnda eller särsklida sektorspecifika prioriteringar. Du får mer information om de här sektorspecifika prioriteringar, som är relaterade till kompetensutvecling, på Call for proposals (länken nedan).

Ansökningsprocessen

Alla handlingar med anknytning till den öppna ansökan om finansiering publiceras i EU:s portal Funding and Tenders. Ansökningarna administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren i Funding and Tenders portal.

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan. Kontakta oss och fråga mer!