EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

Ansökningstiden: 8.6.2021 – 7.9.2021 kl 18:00

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal.

Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras

 

För vem?

 

Organisationer inom kultur och kreativa branscher i programmets deltagarländer kan ansöka finansiering i samarbete med europeiska partners.

Partnerskapet behöver bestå av organisationer från minst tre, fem eller tio olika länder som deltar i Kreativa Europa (delprogrammet Kultur).

Vad finansieras?

Du kan ansöka bidrag för tre olika typer av projekt:

  • Kategori 1, små samarbetsprojekt: Minst 3 organisationer från 3 länder delta, EU-stödet högst 80 % och 200 000 euro.
  • Kategori 2, medelstora samarbetsprojekt: Minst 5 organisationer från 5 länder deltar, EU-stödet högst 70 % och 1 milj. euro.
  • Kategori 3, stora samarbetsprojekt: Minst 10 organisationer från 10 länder deltar, EU-stödet högst 60 % och 2 milj. euro.

Årligen styrs också cirka 10 procent av budgeten för samarbetsprojekt till projekt som implementerar sektorspecikika prioriteringar inom arkitektur, boksektorn, kulturarv och musik.

Projekten kan pågå i högst 48 månader.

Projekten främjar programmets mål

Projekten måste anknyta till ett av följande mål:

  1. Att skapa innehåll: t.ex. internationella samproduktioner eller spridning av verk.
  2. Innovationer: att stärka beredskapen inom kulturbranschen och de kreativa branscherna i anslutning till branschens utmaningar, tillväxt och innovation.

Utöver dessa mål hänför sig projekten till ett eller högst två av programmets prioriteringar:

  • Publikarbete: ökat deltagande i kultur och ökad tillgång till kultur samt utveckling av publikarbete både fysiskt och digitalt.
  • Social inklusion: stärkt social resiliens, stärkt social inklusion för underrepresenterade grupper och ökad interkulturell dialog.
  • Miljö: Att främja det europeiska programmet för grön utveckling och målen för det nya europeiska Bauhaus genom att uppmuntra kulturella och kreativa sektorer att anta mer miljövänliga verksamhetsmodeller.
  • Ny teknologi: bättre utnyttjande av ny teknologi för att förbättra de kulturella och kreativa branschernas konkurrenskraft samt hjälpa dem att snabbare återhämta sig efter coronakrisen.
  • Stärkande av den internationella beredskapen: särskilt stärkande av den internationella handlingsberedskapen hos små organisationer inom kulturen och de kreativa branscherna.

Projekten inom arkitektur, boksektorn, kulturarv och musik kan välja antingen ovannämnda eller särsklida sektorspecifika prioriteringar. Du får mer information om de här sektorspecifika prioriteringar på vårt webplats (länken nedan).

Ansökningsprocessen

Alla handlingar med anknytning till den öppna ansökan om finansiering publiceras i EU:s portal Funding and Tenders. Ansökningarna administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren i Funding and Tenders portal.

Ansökningstiden slutar den 7 september klockan 18 (finsk tid).

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.