EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan, ansökningstiden slutar 28.4.2020

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Ansökningstiden: 17.12.2019 – 28.4.2020 kl 18:00

EU-programmet Kreativa Europa anordnar en separat ansökningsomgång för samarbete med Västbalkan. Målet med ansökningsomgången är att med hjälp av kultursamarbete främja försoning och goda grannrelationer, öka kultursamarbetet mellan EU och Västbalkan samt förbättra konkurrenskraften hos kultur och kreativa branscher på Västbalkan.

Det kommer att beviljas totalt 5 miljoner euro till uppskattningsvis 20 projekt. Denna separata utlysning finansieras av EU:s instrumentet för stöd inför anslutningen (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.

För vem?

Sökande (koordinator och partner) ska vara organisationer inom kultur eller kreativa branscher eller offentliga aktörer inom dessa områden. Sökande kan inte vara aktörer inom det audiovisuella området. Koordinatororganisationen måste ha grundats för minst två år sedan.

Projekten måste omfatta minst fem organisationer (en koordinator och fyra partner) från minst fem av följande länder:

  • EU:s medlemsländer (minst två medlemsländer deltar)
  • Länderna på Västbalkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien (minst två av dessa länder deltar)

Till vad kan stöd ansökas?

Projekten ska anknyta till utlysningens mål:

  • främja kultursamarbete mellan EU:s medlemsländer och Västbalkan,
  • förbättra konkurrenskraften hos aktörer inom kultur och kreativa branscher i området,

samt prioriteringar:  

  • öka den internationella funktionsförmågan hos kultur och kreativa branscher,
  • främja mobilitet och spridning av kulturprodukter,
  • främja interkulturell dialog mellan konstnärer, aktörer inom konstsektorn och den stora allmänheten.

Projektens innehåll beskrivs i detalj i dokumentet Guidelines i utlysningen.

EU-stödet är minst 100 000 och högst 500 000 euro och det kan utgöra högst 85 % av projektets totala utgifter.

Projekten kan starta mellan 1 januari och 31 mars 2021. Projekten ska pågå i minst 24 månader och högst 48 månader.

Ansökan

Finansiering ansöks på ett elektroniskt formulär (länk längst nere på denna sida). Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Guidelines som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Ansökningstiden slutar 28 april 2020. Ansökningstiden har förlängts på grund av coronaläget.

 

Kreativa Europa Desk ger råd till sökande, besluten fattas i Bryssel

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) sköter genomförandet av ansökningsomgången, besluten och de godkända projektens administration.