Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Fritt bildningsarbete
Ansökningstiden: 20.5.2020 – 4.6.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Coronavirusepidemin har medfört bland annat en dramatisk minskning i studerandeavgifter och avgiftsbelagd serviceverksamhet samt övriga inkomster.   

Ansökningstiden är 20.5-4.6.2020.