Fängelseundervisning inom yrkesutbildningen stöds med statsunderstöd

Yrkesutbildning

Från början av år 2018 har genomförandet av yrkesutbildning som ordnas som fängelseundervisning varit en uppgift för anordnarna av yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen stöder införandet av den nya modellen med statsunderstöd på 500 000 euro. Målet är att utveckla och införa en ny verksamhetsmodell för fängelseundervisningen inom yrkesutbildningen på nationell nivå.

Undervisnings- och kulturministeriet har i samarbete med justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten ställt upp riktlinjer och principer för utvecklingen och införandet av en gemensam verksamhetsmodell för fängelseundervisningen. Utbildningsstyrelsen stöder införandet av verksamhetsmodellen genom att dela ut statsunderstöd på sammanlagt 500 000 euro till de 15 anordnare av yrkesinriktade examina och utbildning som har rätt att ordna fängelsutbildning. Målet med statsunderstödet är att utveckla och införa verksamhetsmodellen på nationell nivå.

I verksamhetsmodellen för fängelseundervisning fastställs riktlinjerna och principerna för utvecklingen och införandet av en gemensam verksamhetsmodell för fängelseundervisningen. Genom verksamhetsmodellen blir det möjligt att genomföra en målinriktad personlig studieväg för fångar och därtill stärker man förutsättningarna för ett inträde på̊ arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter frigivandet. Projektet genomförs i ett samarbetsnätverk, där utbildningsanordnare och fängelser deltar.

Finansiering kan beviljas till anordnare av yrkesinriktade examina och utbildning som har rätt att ordna fängelseundervisning. Ansökningstiden är 29.4­–31.5.2019.

Ytterligare information ger undervisningsrådet Sanna Penttinen, tfn 029 533 1168 och sakkunnig Inka Ruokolainen, tfn 029 533 1580, e-post: fornamn.efternamn@oph.fi.