HEI ICI 2020-2024 ansökningsutlysning öppen

Högskoleutbildning HEI ICI

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildningen i utvecklingsländerna.

Utlysningen är ny öppen för en urvalsprocess i två stadier. Programmets totalbudget är €12,2 miljoner och ansökningstiden för det första ansökningsstadiet är 23.8.2019.

Tilläggsinformation om HEI ICI-programmet, ansökningsutlysningen och -processen finns på Utbildningsstyrelsens webbtjänst.