Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 (medborgarinstitut)

Fritt bildningsarbete
Ansökningstiden: 20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 för medborgarinstitut kan nu sökas. Ansökningstid 20.1 - 25.2.2020 kl. 16.15.