Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021

Fritt bildningsarbete Digitalisering Personalutbildning
Ansökningstiden: 16.3.2021 – 21.4.2021 kl 16:15

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en:

  • pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad utbildning,
    utveckling av utbildning i grundläggande färdigheter och utbildning som stärker arbetsmöjligheterna
  • uppgörande av läroanstaltens utvecklingsprogram och läroanstaltens utvecklings- och kvalitetsarbete
  • utveckling av utbildning som främjar ett aktivt medborgarskap och medborgar- och organisationsverksamhet
  • utveckling av utbildning som främjar en hållbar livsstil
  • digitalisering, utveckling av distans- och flerformsundervisning samt kvalitetssäkring

Understöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut.

Mera information finns i ansökningsmeddelandet.