Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Läsrörelsen

 

Ansökningstiden: 26.2.2021 – 14.4.2021 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 300 000euro för främjande av projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna i Finland. Projektets egen finansieringsandel är 5 procent.

Syftet med specialunderstödet är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom nätverksarbete och implementering av riktlinjerna i praktiken. Statsunderstödet kan beviljas projekt som strävar efter att stärka läskunnigheten bland unga och vuxna genom att engagera och involvera dem i samhället och genom att förebygga marginalisering. Projekten kan t.ex. främja kritisk medieläskunnighet och multilitteracitet.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd bör skapa modeller, förfaringssätt och lösningar som svarar på regionala utvecklingsbehov eller kan spridas nationellt för främjande av läskunnighet i Finland. Med hjälp av statsunderstödsprocessen vill man utvidga Läsrörelsens verksamhetsområde så att man utöver bildnings- och kultursektorn även når ut till bland annat fritidsverksamhet och socialtjänster.

 

Projektens tyngdpunkt bör följa ett eller flera av följande mål:

  • utveckla läskunnigheten och läsivern samt främja läsintresset
  • strukturer som främjar läsandet
  • läskunnighet som en del av verksamhet som förebygger marginalisering
  • uppväxtgemenskaper som stöder läsandet
  • kompetens och tätare samarbete

 

Noggrannare information finns i ansökningsmeddelandet.