Mer stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen öppnar ett statsunderstöd på 200 000 euro för att stöda nationell kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande.  De som kan söka om understöd är anordnare av yrkesutbildning och intressentgrupper, till exempel studerande- och arbetlivsorganisationer.

Ansökan är en fortsättning på statsunderstödet för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen som genomfördes våren 2019. Då beviljades sju projekt finansiering. Nu ligger fokus på nationell kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande. Målgrupperna är den stora allmänheten, medierna och påverkarna.

Projekten ska i sin kommunikation lyfta fram yrkesutbildningens samhälleliga betydelse och mångsidiga möjligheter samt dess betydelse för kontinuerligt lärande och utvecklingen av arbetslivet. Målet med ansökan är att utöka medvetenheten om yrkesutbildningen samt förbättra yrkesutbildningens image, värdesättning och dragningskraft.

Vid bedömingen av projekten betonas bl.a. innovativitet samt verksamhetssätt som gör det möjligt för aktörerna inom yrkesutbildningen att delta i diskussioner som förs om utbildningen, berättar överingenjör Jaana Villikka-Storm.

Mer information ger Jaana Villikka-Storm, tfn 029 533 1588.