Nordic Master utlysning 2019

Högskoleutbildning Nordic Master Internationalisering

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

År 2019 organiseras ansökningsrundan 30.4-31.10.2019.  Läs mer om utlysningen på Nordic Masters engelskspråkiga webbsida.

Kontakta: ledande sakkunnig Kenneth Lundin tfn 029 533 8561 och programkoordinator Outi Tomperi tfn 029 533 1654. E-postadresser: förnamn.efternamn(at)oph.fi och nordicmaster(at)oph.fi .