Nordic Master utlysning 2020

Högskoleutbildning Nordic Master Internationalisering
Ansökningstiden: 30.4.2020 – 30.10.2020 kl 23:59

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

År 2020 organiseras ansökningsrundan 30.4-30.10.2020 (23.59 CET). I denna ansökningsomgång godkänns också bilaterala masterprogram. Denna ansökningsomgång kommer att vara den sista för tillfället. Läs mer om utlysningen på Nordic Masters engelskspråkiga webbsida.

Kontakta: ledande sakkunnig Kenneth Lundin tfn 029 533 8561 och programkoordinator Outi Tomperi tfn 029 533 1654. E-postadresser: förnamn.efternamn(at)oph.fi och nordicmaster(at)oph.fi .