Nordplus ansökningsomgången för 2020 har startat

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Idrott och sport Medborgaraktivitet Nordplus-program

Nordiska ministerrådets Nordplus-program inviterar nordiska och baltiska läroanstalter och organisationer som är verksamma inom utbildning och livslångt lärande att delta i ansökningsomgången för år 2020. 
Om du eller din organisation arbetar med utbildning kan du söka Nordplus-bidrag till elev- studerande- och lärarutbyten samt nätverks- och projektsamarbete med dessa länder och självstyrande områden: 
Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Ansökningsfristen är måndagen den 3. februari 2020. Nordplus budgeten för 2020 är 10 miljoner euro.

400.000 euro extra till mobilitet  

Mobilitetsstödet är riktat till elev-, studerande och lärarmobilitet för Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen. 

Ansökningsinfo (på finska) för högskolor arrangerades 26.11.2019. Webbinariets inspelningar:

Mer information om programmen:

Nordplus Högre utbildning
Ledande sakkunnig Kenneth Lundin  
Programkoordinator Kristina Savikurki   

Nordplus Junior, Nordens Språk, Horisontal
Ledande sakkunnig Nina Eskola 

Nordplus Vuxen
Ledande sakkunnig Virpi Keinonen