Nordplus ansökningsomgången 2022 har startat

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Kulturväsendet Nordplus-program

Utlysningen 2022 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus Horisontal och Nordplus Nordens språk. Mer information och tips till ansökare hittas på programmets huvudsida nordplusonline.org på engelska och skandinaviska och oph.fi/nordplus på finska och svenska.