Prövningsbaserat statsunderstöd för anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandelar per undervisningstimme öppnas

Grundläggande konstundervisning

Av anslag i statens budget för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme. 

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 19.2.2021 och slutar 8.4.2021 kl. 16.15, då ansökan ska finnas i Utbildningsstyrelsens elektroniska hanteringssystem. Ansökan görs på en elektronisk ansökningblankett.

Syftet med statsunderstödet är att stödja grundläggande konstundervisning som ges av anordnare som inte får statsandel per undervisningstimme.

Målet är att stödja och förbättra förutsättningarna för att ordna grundläggande konstundervisning.   Understödet kan användas för kostnaderna för år 2021.

Tilläggsinformation:

Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning), tfn 029 533 1688

undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn 029 533 1481

undervisningsrådet Alma Muukka-Marjovuo, puhelin 029 533 1915

E-post i formen fornamn.efternamn [at] oph.fi