Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme

Grundläggande konstundervisning
Ansökningstiden: 20.2.2020 – 29.4.2020 kl 16:15

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme.

Understödets syfte är att stödja grundläggande konstundervisning som ges av anordnare som inte får statsandel per undervisningstimme. Målet är att stödja och förbättra förutsättningarna för att ordna grundläggande konstundervisning.  

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 20.2.2020 och slutar 29.4.2020 kl. 16.15, då ansökan ska vara framme på Utbildningsstyrelsen. Statsunderstödsansökan görs på en digital ansökningsblankett.

Information om ansökan

undervisningsrådet Pamela Granskog  (svenskspråkig utbildning), telefon 029 533 1688

undervisningsrådet Mikko Hartikainen, tfn 029 533 1058

undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn 029 533 1481