Rätt att kunna - kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildning

Yrkesutbildning Digitalisering Välbefinnande Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet

Ansökningstid: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen Rätt att kunna stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför den övergripande utvecklingen av yrkesutbildningen.  I genomförandet av programmet är utgångspunkterna en stabil kunskapsgrund och ett stöd av en långsiktig utvecklingsverksamhet inom yrkesutbildningen för att uppnå effekter i verksamheten. Därtill stöder man samarbetet, nätverken och interaktionen mellan anordnarna av yrkesutbildning och med andra aktörer.

Med den kompletterande ansökan för statsunderstöd utvecklas studiehandledningen och kvaliteten på handledningen. Man vill också stärka välbefinnande, samhörighet och delaktighet samt förnyandet av verksamhetskulturen och stöd för ledningen av den. Genomgående teman i utvecklingsprogrammet är förbättring av kvaliteten på yrkesutbildningen, främjande av jämlikhet och likabehandling samt digitalisering.

I den kompletterande ansökan finns tre ansökningsgrupper. Bekanta dig med ansökningsmeddelandet, tyngdpunkterna och ansök om finansiering via länkarna här under.

Obs! Ansökningstiden är ovanligt kort. 

 

Ansökningsgrupp 1. Förbättrande av de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande och säkerställande av kvaliteten på yrkesutbildningen 

1.1 Utveckling av studiehandledningen och förbättring av kvaliteten på handledningen (2 440 000 euro)
Bekanta dig med finansieringsansökan
Bekanta dig med ansökningsmeddelandet


Ansökningsgrupp 2. Stärkande av välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten

2.2. Utvidgning av verksamheten för Yrkesutbildning i rörelse (svenskspråkiga utbildningsanordnare, 375 000 euro)

Bekanta dig med finansieringsansökan
Bekanta dig med ansökningsmeddelandet

 

2.4 Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen (180 000 euro)

Bekanta dig med finansieringsansökan
Bekanta dig med ansökningsmeddelandet

 

Ansökningsgrupp 3. Förnyande av verksamhetskulturen och stöd för ledningen av den

 

3.2 Utveckling av den pedagogiska ledningen och ledningen av tjänster (410 000 euro).

Bekanta dig med finansieringsansökan
Bekanta dig med ansökningsmeddelandet

 

Mer information

undervisningsråden Helena Öhman, tfn 029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning), Sanna Laiho 029 533 1301, Tuula Sumkin, tfn 029 533 1205 e-post fornamn.efternamn [at] oph.fi.

Vid tekniska frågor, vänligen ta kontakt per e-post: statsunderstod [at] oph.fi.