Rätt att kunna – statsunderstödsansökan för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning Digitalisering Välbefinnande Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet

Ansökningstid: 1.9–15.10.2020 kl. 16:15

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen Rätt att kunna stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför den övergripande utvecklingen av yrkesutbildningen.  I genomförandet av programmet är utgångspunkterna en stabil kunskapsgrund och ett stöd av en långsiktig utvecklingsverksamhet inom yrkesutbildningen för att uppnå effekter i verksamheten. Därtill stöder man samarbetet, nätverken och interaktionen mellan anordnarna av yrkesutbildning och med andra aktörer.

Med statsunderstöden utvecklas studiehandledningen och kvaliteten på handledningen samt grundläggande färdigheter och färdigheter för fortsatta studier för studerande i alla åldrar. Man vill också stärka de studerandes välbefinnande, samhörighet och delaktighet samt säkerhetskulturen vid läroanstalterna. Därtill stöder man utbildningsanordnarnas kunnande i förändringsledning samt utvecklar den pedagogiska ledningen och ledningen av tjänster. Genomgående teman i utvecklingsprogrammet är förbättring av kvaliteten på yrkesutbildningen, främjande av jämlikhet och likabehandling samt digitalisering. Projekten genomförs som breda nätverksprojekt.

I ansökan ingår tre ansökningsgrupper. Ta del av ansökningsmeddelandet och de olika tyngdpunktsområdena och ansök om statsunderstödet via följande länkar:

Ansökningsgrupp 1. Förbättrande av de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande och säkerställande av kvaliteten på yrkesutbildningen

Till tyngdpunkterna 1.1 och 1.2 ska man ansöka på skilda blanketter.

1.1 Utveckling av studiehandledningen och förbättring av kvaliteten på handledningen (6 MEUR)
1.2 Stärkande av de studerandes grundläggande färdigheter och färdigheter för fortsatta studier (2 MEUR)
 

Ansökningsgrupp 2. Stärkande av välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten

Det är möjligt att ansöka till en eller flera tyngdpunkter på samma blankett.

2.1 Utveckling av de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten (1 MEUR)
2.2 Utvidgning av verksamheten för yrkesutbildning i rörelse och användningen av arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare (1,3 MEUR)
2.3 Stärkande av en verksamhetskultur som främjar gemenskap (1,4 MEUR)
2.4 Utveckling av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen (0,6 MEUR)

 

Ansökningsgrupp 3. Förnyande av verksamhetskulturen och stöd för ledningen av den

Det är möjligt att ansöka till en eller flera tyngdpunkter på samma blankett.

3.1 Stöd för utbildningsanordnarnas förändringsledning (1 MEUR)
3.2 Utveckling av den pedagogiska ledningen och ledningen av tjänster (2 MEUR)
 

Nationell koordinering

För att följa upp, stödja och handleda utvecklingsarbetet i projektnätverken väljs nationella koordinatorer. Läs mer om den nationella koordineringen, koordineringshelheterna och specialuppgifterna i ansökningsmeddelandet och bilagorna.

 

Mer information

undervisningsråden Ingeborg Rask, tfn 029 533 1257, Helena Öhman, tfn 029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning), Sanna Laiho 029 533 1301, e-post fornamn.efternamn [at] oph.fi.

Vid tekniska frågor, vänligen ta kontakt per e-post: statsunderstod [at] oph.fi.

Attachments