Statsunderstöd för att främja vetenskapsfostran

Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning
Ansökningstiden: 4.9.2019 – 10.10.2019 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för projekt som främjar samarbetet mellan högskoleutbildning och utbildning på de lägre stadierna i hela landet. Samarbetsprojekt mellan högskoleutbildning och utbildning på andra stadiet prioriteras. Verksamheten som understöds kan vara till exempel introduktionskurser som utbildningsanordnarna ordnar till utländska universitet och forskningsinstitut (t.ex. CERN, EMBL) eller projekt som genomförs av aktörer inom vetenskapsfostran, såsom vetenskapscentrum, eller pilotförsök med nya samarbetsformer och verksamhetssätt. Fokus för projekten ligger på LUMA-verksamhet (verksamhet som berör matematik och naturvetenskaper) men det är även möjligt att inkludera andra vetenskapsområden såsom kreativa områden.

Behöriga att söka understöd är utbildningsanordnare samt vetenskapscentra och övriga aktörer inom tredje sektorn. Utbildningsanordnaren kan även hänvisa genomförandet av ett projekt till ett enskilt gymnasium eller en enskild yrkesläroanstalt. Understödet kan inte beviljas högskolor. De statliga läroanstalterna kan delta i projekt som beviljas statsunderstöd men inte vara mottagare av understöd.