Statsunderstöd för att stödja och utveckla skolornas klubbverksamhet 2020

Ansökningstiden: 5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas i år till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro, detta är nästan hälften mindre än under tidigare år.

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid. Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan.

Syftet med understödet är att stöda en mångsidig klubbverksamhet av hög kvalitet. Finansieringen är i huvudsak avsedd för årskurserna 3–9. Särskilda tyngdpunkter för ansökan i år är att klubbverksamheten riktas till områden med ett litet utbud fritidsaktiviteter, eller att klubbverksamheten riktas till barn och unga med få fritidsaktiviteter, eller att klubbverksamheten riktas så att den stödjer elevernas välbefinnande.

Det statliga specialunderstödet för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. Varje utbildningsanordnare ansöker om understöd med en egen ansökan.

Ansökningstiden avslutas 20.8.2020 kl. 16.15.

Kuvituskuva, poika hymyilee