Statsunderstöd för att utvidga undervisning på två språk 2021

Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 3.3.2021 – 14.4.2021 kl 16:15

Syftet med statsunderstödet för att utvidga undervisningen på två språk är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt till att öka den regionala jämlikheten inom utbildningen.En av utgångspunkterna är den nationalspråksstrateg som godkändes år 2012 och Handlingsplan för nationalspråksstrategin (2017) som syftar till att trygga att det i Finland finns två livskraftiga nationalspråk, bland annat genom att förbättra förutsättningarna för en tillräcklig språkbadsundervisning av hög kvalitet.

Fokusområdena är utvidgning av befintlig undervisning på två språk i småbarnspedagogiken, förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller anordnande av undervisning på två språk i småbarnspedagogiken, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds. Understöden kan även användas för att anordna eller utvidga till exempel tandemundervisning eller för att stärka kunskaperna i romani eller finskt och finlandssvenskt teckenspråk.