Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021

Ansökningstiden: 3.3.2021 – 28.4.2021 kl 16:15

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021 kan nu sökas.

Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som har rätt till statsandel per undervisningstimme.  Summan uppgår till högst 700 000 euro.

Avsikten med anslaget är att mångsidigt främja såväl utvecklandet av den grundläggande konstundervisningen som innovativ verksamhet som syftar till att förbättra dess resultat och kvalitet. Ett specifikt mål är att utveckla den grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den grundläggande konstundervisningen ska utvecklas utgående från läroplansgrunderna så att uppställda mål förstärks.

Utvecklingsarbetet kan också ske i samarbete med andra läroanstalter eller som internationellt samarbete. Särskilt önskvärda är pedagogiska utvecklingsprojekt som är gemensamma för flera utbildningsanordnare.