Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Personalutbildning
Ansökningstiden: 17.6.2021 – 2.9.2021 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16.15.

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av ungefär 5 000 000 euro.

Teman för ansökan:

  • Utnyttjande av digitalisering i pedagogiken
  • Främja välbefinnande, delaktighet och samhörighet hos den lärande gemenskapen
  • Stärka stödet för lärandet, handledningen och den individuella lärstigen