Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Internationalisering Jämlikhet och delaktighet

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 600 000 euro för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar 9.3.2020 och slutar 20.5.2020 kl. 16.15.