Statsunderstöd för internationalisering av den allmänbildande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Utöver målet att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare efterlyses projekt med ansvarstagande som tema. Målen för understödet grundar sig långt på målen för avsnitt 4.7 i FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) med hjälp av vilken man strävar efter att försäkra sig om att eleverna och de studerande har det kunnande som behövs för att främja en hållbar utveckling.  År 2021 betonas därtill bland annat utveckling av internationellt samarbete virtuellt och stärkandet av mångsidig kompetens enligt läroplansgrunderna, i gymnasieundervisningen så att den studerande i enlighet med Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 har möjlighet att utveckla sitt internationella kunnande

Statsunderstödet är indelat i två ansökningskategorier: utvecklingsprojekt inom internationalisering och koordineringsprojekt för internationalisering. Koordineringsprojekten fokuserar på koordinering på nationell och regional nivå i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Ansökningstiden pågår ända fram till 28.4.2021!

Ytterligare information om projektkategorierna och målen för dem: