Statsunderstöd kan igen sökas för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö

Ansökningstid: 5.3-14.4.2021 kl. 16.15

Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska verksamhetssätten, stödja jämlikheten på region- och individnivå och främja kompabiliteten mellan digitala tjänster.