Statsunderstöd kan sökas för att ersätta tilläggsresurserna för proven i studentexamen hösten 2020

Ansökningstiden: 26.11.2020 – 10.12.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för att ersätta de tilläggsresurser som coronavirussituationen medförde för ordnandet av proven i studentexamen hösten 2020. Specialunderstöd beviljas till ett sammanlagt belopp av 986 000 euro.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning.

Ansökningstiden pågår 26.11–10.12.2020 klockan 16.15.