Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2021

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Ansökningstiden: 3.2.2021 – 21.12.2021 kl 16:15

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Ansökningshelheten är indelad i tre delar i den digitala ansökningsblanketten och varje understöd ska sökas separat.

Understöd kan sökas för följande helheter:

  • Undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller för stödjande av annan undervisning för dem
  • Undervisning i det egna modersmålet (Med undervisning i det egna modersmålet avses undervisning  i det egna modersmålet för elever med invandrarbakgrund och undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som finsk- eller svenskspråkiga elever eller studerande har förvärvat utomlands)
  • Dessutom ansöks om understöd för undervisning i samiska eller romani

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade godtagbara kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 €.

Ytterligare information ges av

Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1208
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.