Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken finns att söka igen

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Personalutbildning
Ansökningstiden: 7.1.2021 – 19.2.2021 kl 16:15

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken för år 2021 kan sökas.

Ansökningstid: 7.1–19.2.2021 kl. 16.15.

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar (till exempel aktiebolag, registrerade föreningar och andelslag) eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av ungefär 15 500 000 euro.

Teman för ansökan

  • Stödja verkställandet av den utvidgade läroplikten
  • Stärka det kontinuerliga lärandet samt identifierandet och erkännandet av kunnande
  • Främja jämlikhet och likabehandling och öka jämlikheten med anknytning till digitaliseringen
  • Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten inom den lärande gemenskapen samt förebygga mobbning
  • Förnya stödet för lärande och den individuella lärstigen
  • Utveckla elev- och studiehandledningen
  • Stärka kompetensen som berör bedömningen av eleven och den studerande samt stärka undervisningens och utbildningens kvalitet
  • Stärka den språkliga och kulturella kompetensen
  • Stärka en hållbar livsstil
  • Stärka ledarskapskompetensen och utvecklingen av den lärande gemenskapen.