Statsunderstöd för personalutbildning inom det fria bildningsarbetet 2020

Ansökningstiden: 20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15

Statsunderstöd för personalutbildning inom det fria bildningsarbetet 2020 kan nu sökas. Behöriga att söka understöd är huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Ansökningstiden är 20.1.2020 - 25.2.2020.