Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro.

Syftet med statsunderstödet är att skapa jämlika förutsättningar för svenskspråkiga elever att avklara sin utbildning inom alla stadier. Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam.

Ansökningstiden för statsunderstödet är 22.5–30.6.2020.