Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden: 31.5.2021 – 30.6.2021 kl 16:15

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15.

Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam.